Ιωάννης Στραβού

Ειδικός στα πλακάκια, πέτρες και μάρμαρο.
Σοβαρός , έμπειρος, καλός και γρήγορος στη δουλειά του.
Οικογενειάρχης, τρίτεκνος, Έλληνας, Κοζανίτης.

Τηλέφωνο 6945996712